PPBF


Data Science & Analytics

Financial Data Science Data Modeling Test Frameworks

Financial Data Science

Datavisualisatie

Maak uw data en informatie inzichtelijk en overzichtelijk middels datavisualisatie. Een enkel beeld maakt vaak meer duidelijk dan vele woorden, of cijfers. Met de juiste visuele weergave komt uw verhaal tot leven. Via Plotly en Matplotlib kunnen 2D en 3D visualisaties opgemaakt worden uit uw huidige data, van eenvoudige lijngrafieken tot imposante 3D animaties.

Data mining

Data mining is het onderzoeken van (grote) hoeveelheden data en het detecteren van patronen. Dit gebeurt veelal met statistische en wiskundige modellen, maar tegenwoordig ook meer en meer middels machine learning en kunstmatige intelligentie.

Data Mining

Web Scraping en Data Scraping

Met doelgerichte en geavanceerde zoekalgoritmen kunnen we scrapers dusdanig instellen dat de gewenste informatie verzameld en ontgonnen wordt. Dit kan informatie zijn die gewonnen wordt uit: internetpagina’s, social media, nieuwssites, rapporten (pdf, txt, xls, etc.), API’s, RSS feeds, databases, etc.

Web Scraping

Data Modeling

Commercial Data-Analytics

Verhoog je omzet met data-analyse. In bijgaande animatiefilm een kort voorbeeld hoe middels data-analyse u een ander zicht op uw marktverhoudingen krijgt. Data-analyse geeft de mogelijkheid om nieuwe klanten specifiek te profileren, klantsegmenten te definiëren en concentratierisico's in de klantenportefeuille te duiden.

Geïntegreerde Financiële Analyse

Een volledig geïntegreerd rapportage instrument (web-based), welke de actuele waarden tot heden overneemt, handmatig aangepast kan worden en automatisch een forecast genereert voor de komende perioden.

Business Balanced ScoreCard

Verbind kwantitatieve en kwalitatieve ratios met uw financiele rapportage.Verbind een Business Balanced ScoreCard met uw financiële rapportage (afhankelijk van uw organisatie alleen met V&W danwel compleet met V&W, Balans, Cash-Flow en ratio analyse) om kwalitatieve en kwantitatieve maatregelen financieel te duiden.

Test Frameworks

Stress Test Framework

Na de financiele crisis van 2008 werden stress testen verplicht voor financiele instellingen, echter voor niet financiele instellingen geldt deze plicht nog immer niet en is het ook (enkele uitzondering daar gelaten) nog steeds geen gebruikelijke procedure.

Stress Test Model

Website Data Integriteit Test

PPBF heeft een data-analyse instrument ontwikkeld dat uw complete website 'scrolls' en 'scrapes' om te onderzoeken welke data en informatie door uw organisatie vrij beschikbaar gesteld wordt op het internet. Het genereert een compleet overzicht van uw website-structuur, inclusief alle interne en externe links, en detecteert of verborgen en/of privacy gevoelige informatie beschikbaar is voor het publieke domein.

Integrity Scan

Enterprise search-engine

Eén centraal systeem dat uw gehele IT-structuur overziet en waarin u bijv. zoekopdrachten kunt geven die door alle applicaties en systemen zoeken, of een overzicht van de toegangs-niveaus per gebruiker per applicatie kunt genereren.

Enterprise search-engine